ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Domyślnie zapisywane są one na Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

ROZUMIEM

Kontrola dostępu

Szukasz zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które umożliwią elastyczne zarządzanie rozległą wielopoziomową strukturą uprawnień a może potrzebujesz tylko ograniczyć dostęp do kilku pomieszczeń? Chcesz ograniczyć czasochłonność obsługi i wyeliminować problem braku weryfikacji gości? Zminimalizować próby kradzieży i ograniczyć straty poniesione z powodu nieuczciwości zatrudnianych osób?

Sprawdź możliwości systemu accardMP i wybierz moduły oprogramowania, które spełniają wymagania jakie stawiasz systemowi kontroli dostępu. Przekonaj się, w jaki sposób integracja z innymi systemami optymalizuje procesy związane z obsługą i zarządzaniem bezpieczeństwem w firmie.


Moduł podstawowy kontroli dostępu

Moduł umożliwia objęcie kontrolą uprawnień wszystkich osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa – pracowników firmy macierzystej i firm obcych, gości i kontrahentów. Podstawowe cechy modułu to skalowalność i pełna otwartość na konfigurację zgodnie ze strukturą organizacyjną i wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie firmy.

Kontrola dostępu

Funkcje

 • zarządzanie systemem KD: sterowanie urządzeniami, monitoring zdarzeń, współpraca z automatyką budynkową
 • zarządzanie strefami dostępu
 • zarządzanie uprawnieniami
 • raporty: zdarzeń, przydziałów kart i dostępów, utraconych kart i inne

Korzyści

 • większe bezpieczeństwo środowiska pracy
 • minimalizacja długoterminowych kosztów zabezpieczenia obiektu
 • automatyzacja procesów KD – eliminacja błędów natury ludzkiej, oszczędność czasu
 • wdrożenie procedur i zmian organizacyjnych

Moduł planowania i obsługi wizyt gości

Rejestracja wizyt gości realizowana w formie papierowej obarcza wprowadzane dane dużym ryzykiem błędu i nie umożliwia w sposób automatyczny analizy zarejestrowanych informacji. Moduł planowania i obsługi wizyt gości pozwala ograniczyć czasochłonność procesów, wyeliminować problem braku weryfikacji wizyt gości i znacznie zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu w rejestracji danych.

Obsługa wizyt gości

Funkcje

 • obsługa ruchu gości: baza gości, kontrahentów, dostawców
 • zarządzanie uprawnieniami gości
 • monitoring wizyt, raporty
 • dostęp do informacji o planowanych i odbytych wizytach gości w jednym miejscu

Korzyści

 • przyśpieszenie procesu obsługi gości
 • eliminacja ryzyka błędnej weryfikacji gości
 • zwiększenie bezpieczeństwa zarówno gości jak i pracowników
 • ograniczenie dostępu do stref dla osób niepożądanych

Moduł sygnalizacji sytuacji alarmowych

Zdarzenia generowane przez systemy bezpieczeństwa nie zawsze są na czas zauważane i optymalnie wykorzystywane przez operatorów, którym powierza się obsługę systemów. Bezpośredni i bieżący dostęp do zweryfikowanych danych o sytuacjach alarmowych, umożliwia szybką i elastyczną koordynację działań i sprawną interwencję służb nadzoru w sytuacji kryzysowej.

Sygnalizacja sytuacji alarmowych

Funkcje

 • sygnalizacja zdarzeń alarmowych
 • określenie procedur w sytuacjach alarmowych
 • możliwość integracji modułu z rejestracją materiału wizyjnego

Korzyści

 • czytelne, ustandaryzowane  komunikaty alarmowe
 • szybsza reakcja na wystąpienie sytuacji kryzysowych
 • kontrolowanie sytuacji alarmowych

Moduł losowej kontroli osób

Wykorzystanie systemu kontroli dostępu w celach eliminacji prób kradzieży otwiera przed firmą szansę ograniczenia strat poniesionych z powodu nieuczciwości zatrudnianych osób. Możliwość elektronicznego generowania listy osób do kontroli eliminuje czynnik ludzki w tym procesie i minimalizuje negatywne odczucia mu towarzyszące. Zarówno samych pracowników jak również osób bezpośrednio odpowiedzialnych za dokonanie kontroli.

Losowa kontrola osób

Funkcje

 • możliwość losowego wytypowania dowolnej grupy osób do kontroli wewnątrz firmy
 • ograniczenie uprawnień dostępu na czas kontroli
 • możliwość wygenerowania listy osób, które w danym dniu będą podlegały kontroli

Korzyści

 • zwiększenie dyscypliny pracy w firmie
 • ograniczenie nieuczciwych, czy też nagannych zachowań wśród pracowników
 • mechanizm losowości eliminuje subiektywne działania wśród dokonujących kontroli

Moduł zarządzania salami konferencyjnymi

Głównym celem rozszerzenia funkcjonalności systemu o funkcję zarządzania salami konferencyjnymi jest eliminacja konfliktów wynikających z jednoczesnej rezerwacji sali przez różnych użytkowników pomieszczeń. Dodatkową funkcją jest automatyczny przydział uczestnikom spotkania uprawnień dostępowych w oparciu o zdefiniowaną strukturę uprawnień.


Moduł kontroli terminu ważności szkoleń BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom nakłada na pracodawcę obowiązek terminowego przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach, w których realizacja prac szczególnie niebezpiecznych wymaga przeszkolenia nie rzadziej niż raz w roku, zarządzanie terminarzem szkoleń może okazać się kłopotliwe.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez nas usług i produktów, prosimy

o bezpośredni kontakt z naszym działem handlowym.

OPIS FUNKCJI SYSTEMU

Chcesz uzyskać
więcej informacji
o systemie?


+48 58 550 75 65
systemy@vemco.pl

Innowacyjna Gospodarka