ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Domyślnie zapisywane są one na Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

ROZUMIEM

System accardMP

Obsługa wielooddziałowa

System accardMP znajduje zastosowanie w szerokim zakresie topologii sieci informatycznych. Oferujemy rozwiązania w jednooddziałowych konfiguracjach sieci lokalnych (LAN) oraz złożonych architekturach sieci rozległych (WAN). W zależności od przepustowości i stabilności sieci WAN, systemy dla firm wielooddziałowych możemy implementować w topologii jedno- lub wieloserwerowej.Topologia jednoserwerowa

W topologii jednoserwerowej oprogramowanie aplikacyjne zainstalowane jest na serwerze centralnym w lokalizacji głównej. Użytkownicy systemu w lokalizacjach podległych komunikują się bezpośrednio z serwerem centralnym. Procesy związane z nadzorem przepływu rozkazów konfiguracyjnych między urządzeniami a serwerem centralnym, odczyt, buforowanie i synchronizacja transmisji zdarzeń do serwera centralnego i lokalne procesy diagnostyczne, realizują bezpośrednio urządzenia systemu. System w topologii jednoserwerowej wdrażamy w sytuacji, gdy przepustowość i stabilność sieci WAN jest wystarczająca dla zapewnienia komfortu obsługi systemu na końcówkach klienckich.

 

System accardMP w topologii jednoserwerowejTopologia wieloserwerowa

W topologii wieloserwerowej oprogramowanie aplikacyjne zainstalowane jest na serwerze centralnym w lokalizacji głównej i na serwerach lokalnych w lokalizacjach podległych. Niezależne procesy komunikacyjne kontrolują synchronizację zapisów na serwerach systemu z określonymi priorytetami nadrzędności powstawania informacji. Użytkownicy systemu w lokalizacjach podległych pracują bezpośrednio na serwerach lokalnych. Rozwiązanie umożliwia włączenie do pracy w systemie dowolnej liczby oddziałów oraz zapewnia automatyczną i niezawodną wymianę informacji pomiędzy serwerem centralnym a serwerami lokalnymi. System w topologii wieloserwerowej wdrażamy w sytuacji, gdy przepustowość i stabilność sieci WAN nie jest wystarczająca dla zapewnienia komfortu obsługi systemu na końcówkach klienckich.

 

System accardMP w topologii wieloserwerowejPorównanie systemu w topologii jedno- i wieloserwerowej

Topologia jednoserwerowa

Topologia wieloserwerowa

minimalna przepustowość sieci WAN

2Mb/s

mniej niż 2Mb/s (min. 512 Kb/s)

zastosowanie rozwiązania

rozwiązanie stosowane gdy przepustowość i stabilność sieci WAN jest wystarczająca aby zapewnić komfort obsługi systemu w strukturze wielooddziałowej

rozwiązanie stosowane gdy przepustowość i stabilność sieci WAN nie jest wystarczająca aby zapewnić komfort obsługi systemu w strukturze wielooddziałowej

konfiguracja serwera / serwerów

serwer centralny – serwer na którym zainstalowane będzie oprogramowanie aplikacyjne

serwer centralny – serwer na którym zainstalowane będzie oprogramowanie aplikacyjne, odpowiedzialny za synchronizację danych

serwer lokalny – serwer na którym zainstalowane będzie oprogramowanie aplikacyjne, będzie komunikował się z serwerem centralnym

konfiguracja bazy danych

system pracuje w oparciu o bazę  danych serwera centralnego, dopuszcza się wykorzystanie darmowej bazy SQL Express

rodzaj licencji dostępowych silnika bazy danych uzależniony jest od całkowitej liczby operatorów korzystających z aplikacji

czy na potrzeby obsługi systemu między lokalizacjami podległymi a centralą wymagana jest komunikacja w trybie on-line?

tak, komunikacja w trybie on-line pomiędzy wszystkimi lokalizacjami podległymi a centralą jest wymagana

system umożliwia zarówno pracę on-line, jak i wykorzystanie wygodnych mechanizmów cyklicznego replikowania bazy danych w przypadku braku wydajnych łączy internetowych

nie, serwer lokalny pracuje autonomicznie, komunikacja w trybie on-line pomiędzy lokalizacjami podległymi a centralą nie powoduje znaczących zaburzeń w funkcjonowaniu

wymiana danych z systemem kadrowo-płacowym i synchronizacja danych między serwerami będzie realizowana po przywróceniu komunikacji

czy system zapewnia ciągłość pracy urządzeń systemu w lokalizacjach podległych po utracie komunikacji z serwerem centralnym?

tak, zdarzenia z urządzeń buforowane są w pamięci urządzeń; po odzyskaniu komunikacji proces łączenia z serwerem centralnym inicjowany jest samodzielnie

uprawnienia użytkowników kart weryfikowane są w oparciu o ustawienia konfiguracyjne zapisane w pamięci inteligentnego kontrolera

tak, odbiór danych z urządzeń systemu jest gwarantowany poprzez serwer lokalny

utrata komunikacji z serwerem centralnym nie wpływa na pracę urządzeń w lokalizacjach podległych

czy system umożliwia lokalne zarządzanie urządzeniami systemu po utracie komunikacji z serwerem centralnym?

nie, zmiana ustawień konfiguracyjnych w systemie realizowana przez uprawnionych operatorów w lokalizacjach podległych będzie możliwa po przywróceniu komunikacji z serwerem centralnym

po nawiązaniu komunikacji zdarzenia przesyłane są z urządzeń do serwera centralnego, natomiast z serwera centralnego do urządzeń zostaną przekazane dane związane z rozkazami do urządzeń i ich konfiguracją

tak, zarządzanie urządzeniami w lokalizacjach podległych nie będzie zakłócone

nie będzie możliwe zarządzanie urządzeniami w lokalizacji podległej z poziomu centrali - wszelkie rozkazy będą buforowane na serwerze w centrali i zostaną wysłane do serwerów lokalnych po przywróceniu komunikacji pomiędzy lokalizacją podległą a centralą

czy system zapewnia ciągłość pracy operatorom systemu w lokalizacjach podległych po utracie komunikacji z serwerem centralnym?

nie, utrata komunikacji z serwerem centralnym uniemożliwia funkcjonalne zarządzanie systemem np. brak możliwości modyfikacji przydziału kart i dostępów, brak dostępu do przeglądarki zdarzeń, etc

tak, utrata komunikacji z serwerem centralnym nie wpływa na pracę operatorów w lokalizacjach podległych; topologia wieloserwerowa zapewnia nieprzerwaną i niezależną od komunikacji pracę w aplikacji

+48 58 550 75 65
systemy@vemco.pl

Innowacyjna Gospodarka