Rejestracja procesów produkcyjnych

Rodzinę produktów platformy programowej accardMP rozbudowaliśmy o portal do gromadzenia zdarzeń produkcyjnych. Dużą zaletą rozwiązania jest jego modułowość i otwartość na integrację zarówno z systemami zewnętrznymi np. klasy ERP czy kadrowo – płacowymi jak również z własnymi jak na przykład accardMP Portal Pracowniczy.

Aplikacja do rejestracji zdarzeń produkcyjnych zintegrowana z portalem pracowniczym accardMP pozwala na szybką dystrybucję informacji w strukturze organizacyjnej między podwładnymi i przełożonymi oraz Działem Kadr optymalizując czas poświęcony na przepływ informacji oraz akceptację wniosków pracowniczych.

Zobacz więcej >