Twoje dane. Twoja prywatność. Masz kontrolę.

W związku z wymogiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r, przygotowaliśmy niezależną aplikację, współpracującą z systemami ACCARD+ i accardMP, która od strony funkcjonalnej będzie wspierała Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w realizacji procedur wynikających z rozporządzenia RODO.

Aplikacja RODO zapewnia: rejestrację wniosków, realizację procedur: anonimizacja, pseudonimizacja, realizację procedur: wyłączenie z przetwarzania, wyłączenie z profilowania, raport zewnętrzny wnioskodawcy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, raport zewnętrzny wydawany na wniosek / żądanie uprawnionych Instytucji Państwowych, rozliczanie w zakresie źródła i zakresu danych osobowych, rozliczanie zmian wprowadzanych w ramach danych osobowych.